Северна Македонија

馬其頓語

编辑

專有名詞

编辑

Северна Македонија (Severna Makedonijaf

  1. 北馬其頓