гонять

俄语编辑

催赶 急驶 飞奔 经常差遣 , -я́ю, -я́ешь〔未〕

  1. гнать①②③④解的不定向.
  2. что〈俗〉来回抛,到处踢(球等). Он це́лый день ~ет мяч. 他整天拿个球踢来踢去。
  3. кого〈口〉多次打发,屡次派. Не́зачем ~ курье́ра. 用不着屡次派信使。
  4. кого〈口〉(考试时)刁难. ~ студе́нта на зачте考查时刁难学生. Гоня́ть голубе́й放鸽子. `о́дыря гоня́ть; соба́к гоня́ть〈俗〉无所事事. Чаи́ гоня́ть〈俗〉慢慢品茶.