обычай

俄语编辑

风俗

习惯 惯例 习俗 〔阳〕风俗,习俗,习惯;惯例

 1. измене́ние ~ев и нра́вов移风易俗
  междунаро́дный ~国际惯例
  У ка́ждого наро́да свои́ ~и
  每一个民族都有自己的风俗习惯。Бережли́вость вошла́ в ~
  节约成风。В обы́чае кого-чего是…的习惯(或风俗、惯例)
  э́то у нас в обы́чае
  这是我们的习惯。