повиноваться

俄语编辑

服从

听从 , -ну́юсь, -ну́ешься〔未〕(过去时也用作完)кому-чему服从,听从

  1. ~ прика́зу服从命令
    ~ роди́телям听从父母
  • повинове́ние〔中〕.