хвостик

俄语编辑

尾段

尾部 〔阳〕

  1. хвост①④解的指小.
  2. 拖出的部分. бу́ква с ~ом有尾巴的字母(如р, у等). С хво́стиком〈口〉挂零;出头(通常指年龄). Ему́ уже́ 40 лет с хво́стиком. 他已是四十出头的人了。