אופוזיציה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

אוֹפּוֹזִיצְיָה [opozítsya]
  1. 反對
  2. 反對黨