אמת

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

אִזְמֵל [izmel]
 
分主 אִזְמֵלאִזְמֵלִים
אִזְמֵלאִזְמֵלֵי
後綴אִזְמֵלוֹאִזְמֵלָיו