טמפרטורה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

טֶמְפֶּרָטוּרָה [temperatúra]
  1. 物理温度
〈物理〉