מים

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

מַיִם [mayim]
 
分主 מַיִם
מֵי