מצלמה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

מַצְלֵמָה [matzlema]
  1. 相機
 
分主 מַצְלֵמָהמַצְלֵמוֹת
מַצְלֵמַתמַצְלֵמוֹת