ספטמבר

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

סֶפְּטֶמְבֶּר [september]
  1. 九月