ספר

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

סֵפֶר [sefer]
 
分主 סֵפֶרסְפָרִים
סֵפֶרסִפְרֵי