עיפרון

עיפרון

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

עִפָּרוֹן [iparon]
  1. 鉛筆
 
分主 עִפָּרוֹןעֶפְרוֹנוֹת
עֶפְרוֹןעֶפְרוֹנוֹת