פרמקולוגיה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

פַרְמָקוֹלוֹגְיָה [farmakologya]
  1. 藥理學