תפוח אדמה

תפוח אדמה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

〔陽〕/陰

תַּפּוּחַ אֲדָמָה [tapuakh adamah]
  1. 土豆 (從字面上: 土蘋果)
 
分主 תַּפּוּחַ אֲדָמָהתַּפּוּחֵי אֲדָמָה