อเมริกา

泰语

编辑

其他形式

编辑

词源

编辑

源自英語 America

发音

编辑
寫法อเมริกา
ɒ e m r i k ā
音素
อะ-เม-ริ-กา
ɒ a – e m – r i – k ā
泰語羅馬化派汶拼音à-mee-rí-gaa
皇家轉寫a-me-ri-ka
(標準泰語) IPA(說明)/ʔa˨˩.meː˧.ri˦˥.kaː˧/(R)

形容词

编辑

อเมริกา (à-mee-rí-gaa)

  1. 美洲
  2. 美國

近义词

编辑

专有名词

编辑

อเมริกา (à-mee-rí-gaa)

  1. 美洲
  2. 美國(國家名,位於北美洲