ទូសៀវភៅ

高棉語 编辑

詞源 编辑

ទូ (tuu, 櫥櫃) +‎ សៀវភៅ (siəw phɨw, )

發音 编辑

寫法/音素 ទូសៀវភៅ
dūsiavbʰau
維基詞典羅馬化 tuu siəwphɨw
(標準發音) IPA(說明) /tuː siəw.ˈpʰɨw/

名詞 编辑

ទូសៀវភៅ (tuu siəwphɨw)

  1. 書架