ἐνενήκοντα

古希腊语

编辑
古希臘語數字 ()
 ←  80 ϟʹ
90
100  → 
9
    基數詞ἐνενήκοντᾰ (enenḗkonta)
    序數詞ἐνενηκοστός (enenēkostós)
    副數詞ἐνενηκοντάκις (enenēkontákis)
    集合數詞ἐνενηκοντάς (enenēkontás)

其他形式

编辑

词源

编辑

源自原始印歐語 *h₁néwn̥(d)ḱomt (九個十),源自*h₁néwn̥ἐννέα (ennéa, ))+ *déḱm̥tδέκα (déka, ))。與拉丁語 nōnāgintā古典亞美尼亞語 իննսուն (innsun)同源。

发音

编辑
 

数词

编辑

ἐνενήκοντᾰ (enenḗkonta)

  1. 九十

用法说明

编辑

雖然一般情況下不變格,但也出現過屬格形式ἐνενηκόντων (enenēkóntōn)

派生語彙

编辑
  • 希臘語: ενενήντα (enenínta)

参考资料

编辑