U+35F1, 㗱
中日韓統一表意文字-35F1

[U+35F0]
中日韓統一表意文字擴展區A
[U+35F2]

漢字

参考编辑

编码编辑

“㗱”的Unihan資料

汉语

讀音编辑

越南语编辑

国语字:chách, choác, tộp