U+43E7, 䏧
中日韓統一表意文字-43E7

[U+43E6]
中日韓統一表意文字擴展區A
[U+43E8]

漢字

参考 编辑

编码 编辑

”的Unihan資料

漢語 编辑

讀音 编辑

  • 汉语拼音:nà, ná, chǐ
  • 粵拼:naa4
  • 《集韻》女加切,音拏。䐒䏧,不密也。
  • 又《集韻》《韻會》𠀤敞尒切,音侈。肉物肥美也。
  • 《詩·小雅·爲豆孔庶箋》庶,䏧也。
  • 又《集韻》女下切,音䋈。
  • 又《廣韻》乃亞切《集韻》乃嫁切,𠀤音𪐀。
  • 又《五音集韻》丁可切,音嚲。義𠀤同。

翻譯 编辑

越南語 编辑

讀音 编辑