U+7A6D, 穭
中日韓統一表意文字-7A6D

[U+7A6C]
中日韓統一表意文字
[U+7A6E]

跨語言

编辑

漢字

编辑

禾部+15畫,共20畫,倉頡碼:竹木弓田日(HDNWA),四角號碼27963部件組合

來源

编辑

漢語

编辑
正體/繁體
簡體
非標準簡化字

字源

编辑

發音

编辑


韻圖
讀音 # 1/1
(37)
(22)
調 上 (X)
開合
反切
白一平方案 ljoX
擬音
鄭張尚芳 /lɨʌX/
潘悟雲 /liɔX/
邵榮芬 /liɔX/
蒲立本 /lɨə̆X/
李榮 /liɔX/
王力 /lĭoX/
高本漢 /li̯woX/
推斷官話讀音
推斷粵語讀音 leoi5
鄭張系統 (2003)
讀音 # 1/1
序號 8527
聲符
韻部
小分部 0
對應中古韻
構擬上古音 /*raʔ/
注釋

釋義

编辑

  1. 自生或泛指野生的稻

日語

编辑

漢字

编辑

表外漢字

  1. 本詞語需要翻譯為漢語。請協助添加,並移除{{rfdef}}模板。

讀法

编辑
  • 音讀(未分類): りょ (ryo); (ro)

越南語

编辑

漢字

编辑

讀法

编辑

漢越音;讀法:lữ ((lực)(cử)(thiết))
字喃;讀法:lúa, lữ

來源

编辑
  • Vũ Văn Kính (1999), Đại Tự Điển Chữ Nôm, Ho Chi Minh City: Arts Publishing House
  • Lê Sơn Thanh, "Nom-Viet.dat", WinVNKey (details)