U+88FE, 裾
中日韓統一表意文字-88FE

[U+88FD]
中日韓統一表意文字
[U+88FF]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0908():
 • 参考 编辑

  编码 编辑

  ”的Unihan資料

  漢語 编辑

  讀音 编辑

  旧体字裾笔画数13拼音jū部首衤解释裾 <名>

  衣服的前后襟

  裾,衣袌也。从衣,居声。――《说文》

  裾,衣之前襟也。今苏俗曰大襟。――《说文通训定声》

  楚庄王裾衣博袍。――《淮南子·齐俗》

  衣服的后襟

  古通“倨”。傲慢

  彼浩裾自顺,不可以教下。――《晏子春秋·外篇》

  其流也埤下,裾拘必循其理,似义。――《荀子·宥坐》

  翻譯 编辑

  日語 编辑

  讀音 编辑

  朝鮮語 编辑

  讀音 编辑

  音讀 (ke)