U+9553, 镓
中日韓統一表意文字-9553

[U+9552]
中日韓統一表意文字
[U+9554]

跨語言 编辑

漢字 编辑

钅部+10畫,共15畫,倉頡碼:金十一人(CJMO)或人心十一人(OPJMO)或難難難金十(XXXCJ),部件組合

來源 编辑

漢語 编辑

關於「的發音和釋義,請見「 (“一种化学元素,化学符号为Ga原子序数为31,是一种质地,略带蓝色金属。”)」。
(此字是「」的簡化字。)