Category:加利西亚语

分类 » 所有語言 » 加利西亞語

加利西亞語
Wiktionary
加利西亞語版的維基詞典
gl.wiktionary.org
Wikipedia
維基百科上有關加利西亞語的條目
加利西亞語
Wikimedia Commons
維基共享資源上有關加利西亞語的信息
加利西亞語
Considerations
加利西亞語的相關信息
Wiktionary:加利西亞語
Entry
加利西亞語的詞條
加利西亞語

本分類為加利西亞語的主分類。 與加利西亞語有關的信息:

編輯語言數據
標準名稱加利西亞語
其他名稱
  • Galician
語言代碼gl
語系 羅曼語族
祖語
文字