araştırma

土耳其語编辑

名詞编辑

araştırma(定宾格 araştırmayı,复数 araştırmalar

  1. 調查

變格编辑

變格
主格 araştırma
定賓格 araştırmayı
單數 複數
主格 araştırma araştırmalar
定賓格 araştırmayı araştırmaları
與格 araştırmaya araştırmalara
方位格 araştırmada araştırmalarda
奪格 araştırmadan araştırmalardan
屬格 araştırmanın araştırmaların