土耳其語编辑

名詞编辑

delegasyon

 1. 代表

塔加洛語编辑

詞源编辑

借自西班牙語 delegación

發音编辑

 • 断字:de‧le‧ga‧syón

名詞编辑

delegasyón

 1. 代表
  • 1996, S. V. Epistola, Hong Kong Junta, University of Philippines Press (ISBN 9789715421072)
   Ang komite ay mayroong tatlong delegasyon: ang Delegasyon sa Diplomasiya, ang sa Hukbong Dagat, at ang sa Hukbong Katihan. Katungkulan ng Delegasyon ng Diplomasya na makuhang kilalanin ng ibang bansa lalung- lalo na ng ...
  • 1992, Kilusang pambansa-demokratiko sa wika
   Kahanay nila ang mga "student reform movements" sa Maynila, at ilang delegasyon ng UP Student Council, UP Nationalist Corps (sa patnubay at pamumuno ng SDK). May delegasyon din ang Bertrand Russel Peace Foundation (BRPF) at ...
  • 1998, Gil G. Gotiangco, The Revolution of 1896 and the continuing struggle for national dignity and solidarity
   Ang mga tumayong pinuno ng delegasyon ng bawat bayan ay lahat mga prineipales at ang iba ay humawak pa ng posisyon sa Pamahalaang Rebolusyunaryo. Ang mga opisyal at kinatawang ito ng bawat bayan ay mga ilang buwan pa ...
  • 1999, Jesus C. Usman, Landas Ng Isang Makabayan, J.C. Usman and Hillside Resort (ISBN 9789719146131)
   Tinanong nila ako kung gusto kong mag-abroad sa USA. Sabi ko, kung papayagan tayo ng US government. Ginawa nila akong Viee Chairman ng delegasyon. Isinama ko si Ching. Datapwa't pagdating sa US Embassy, nawala ang chairman ...
  • 1997, Mariano Ponce, Maria Luisa T. Camagay, Wystan Dela Peña, Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines System. Office of Research Coordination, Mariano Ponce cartas sobre la revolucion, Sentro Ng Wikang Filipino Sistemang Unibersidad Ng Pilipinas (ISBN 9789718781562)
   Mangyaring bigyan ninyo kami ng kopya ng mga lihim na kodigong ito, kung wala mang sagabal, para sa mga telegrama na kailangang ipadala namin at ng delegasyon diyan tungkol sa usaping iyon. Mangyari ring sabihin ninyo sa amin  ...
  • 2002, Ngũgĩ wa Thiongʼo, Romeo G. Dizon, Mga talulot na dugo (ISBN 9789716350128)
   Binalewala ni Riera ang kahalagahan ng delegasyon at nagpatuloy sa kaniyang pag-inom. Ngunit sa kaniyang kalooban, medyo nabalisa siya: talaga kayang nanggaling sila sa ganoong kalayo dahil sa tagtuyot na ukol dito ay ni walang ...

相關詞彙编辑