κόκκινη κάρτα

希臘語

编辑

名詞

编辑

κόκκινη κάρτα (kókkini kártaf (复数 κόκκινες κάρτες)

  1. (運動) 紅牌

變格

编辑

參見κόκκινος (kókkinos)κάρτα (kárta)

參見

编辑