πεντεκαιδέκατος

古希臘語 编辑

古希臘語數字 (edit)
 ←  14 ιεʹ
15
20  → 
    基數詞: πεντεκαίδεκα (pentekaídeka)
    序數詞: πεντεκαιδέκατος (pentekaidékatos)
    副數詞: πεντεκαιδεκάκις (pentekaidekákis)

其他形式 编辑

詞源 编辑

源自 πέντε (pénte, ) +‎ καί (kaí, ) +‎ δέκᾰτος (dékatos, 第十)

發音 编辑

 

形容詞 编辑

πεντεκαιδέκᾰτος (pentekaidékatosm (陰性 πεντεκαιδεκᾰ́τη,中性 πεντεκαιδέκᾰτον); 第一類/第二類

  1. 第十五

變格 编辑

派生詞彙 编辑

參考資料 编辑