χιλιόγραμμο

希臘語

编辑

詞源

编辑

χιλιό- (chilió-) + γραμμάριο 的部分。

名詞

编辑

χιλιόγραμμο (chiliógrammon (复数 χιλιόγραμμα)

  1. (國際單位科學工程學) 千克公斤

變格

编辑

近義詞

编辑

相關詞彙

编辑

拓展閱讀

编辑