χιλιόγραμμο

希腊语

编辑

词源

编辑

χιλιό- (chilió-) + γραμμάριο 的部分。

名词

编辑

χιλιόγραμμο (chiliógrammon (复数 χιλιόγραμμα)

  1. (国际单位科学工程学) 千克公斤

变格

编辑

近义词

编辑

相关词汇

编辑

拓展阅读

编辑