перегиб

俄语编辑

弯曲

折曲 反复弯曲 变换点 变换线 折叠处 折缝 过火 〔阳〕

  1. 见перегну́ть
  2. 折纹,折叠处,折痕
    На ~е корешо́к кни́ги ло́пнул
    书背在折叠处裂开了。
  3. 〈转〉过火,冒进;极端措施,激烈手段
    не допуска́ть ~ов в руково́дстве不容许在领导工作中有过火的行为.