אוניברסיטה

希伯来语

  名词(希伯來語)编辑

陽/〔陰〕

אוּנִיבֶרְסִיטָה [univérsita]
  1. 大學
 
分主 אוּנִיבֶרְסִיטָהאוּנִיבֶרְסִיטָאוֹת
אוּנִיבֶרְסִיטַתאוּנִיבֶרְסִיטָאוֹת