و U+0648, و
ARABIC LETTER WAW
ه
[U+0647]
阿拉伯文字母 ى
[U+0649]
U+FEED, ﻭ
ARABIC LETTER WAW ISOLATED FORM

[U+FEEC]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEEE]
U+FEEE, ﻮ
ARABIC LETTER WAW FINAL FORM

[U+FEED]
阿拉伯文表達形式-B
[U+FEEF]

跨語言

编辑

發音

编辑

字母

编辑

寫法

编辑
独立 尾部 中部 首部
و ـو ـوـ وـ


波斯语

連詞

编辑

و (va)