galvanometer

英語编辑

發音编辑

  • (正统英式(RP)) IPA(幫助)/ˌɡæl.vəˈnɒm.ɪt.ə/
  • (通用美式) IPA(幫助)/ˌɡæl.vəˈnɑm.ət.ɚ/
  • 韻部:-ɒmɪtə(ɹ)

电疗

  • [简体]:检流计,灵敏电流计[电子电机工程]
  • [正體]:檢流計,靈敏電流計[電子電機工程]
  • 正體: (測)電流計[電機工程]
  • 正體: 電流計[電子計算機]