κομουνίστρια

希腊语 编辑

名词 编辑

κομουνίστρια (komounístriaf (复数 κομουνίστριες,阳性 κομουνιστής)

  1. κομμουνίστρια (kommounístria)的另一种写法

变格 编辑

相关词汇 编辑