ἀντλητήρ

古希腊语

编辑

词源

编辑

源自 ἀντλέω (antléō, 舀出舱底水) +‎ -τήρ (-tḗr)

发音

编辑
 

名词

编辑

ἀντλητήρ (antlētḗrm (属格 ἀντλητῆρος); 三类变格

  1. 的人
  2. 用于清除进入船内积水的戽斗
  3. 杓子
    近义词: κύαθος (kúathos)

变格

编辑

延伸阅读

编辑