U+94B8, 钸
中日韩统一表意文字-94B8

[U+94B7]
中日韩统一表意文字
[U+94B9]

跨语言

编辑

汉字

编辑

钅部+5画,共10画,仓颉码:金大中月(CKLB)或人心大中月(OPKLB)或難金大中月(XCKLB),部件组合

来源

编辑

汉语

编辑
关于“”的发音和释义,请见“ (“一种人工合成金属化学元素(符号Pu),原子序数为94”)”。
(此字是“”的简化字。)