U+950E, 锎
中日韩统一表意文字-950E

[U+950D]
中日韩统一表意文字
[U+950F]

跨语言 编辑

汉字 编辑

钅部+7画,共12画,仓颉码:金中尸廿(CLST),部件组合𫔭

来源 编辑

汉语 编辑

关于“的发音和释义,请见“ (“一种人工合成金属化学元素(符号Cf),原子序数为98”)”。
(此字是“”的简化字。)