U+6DDD, 淝
中日韓統一表意文字-6DDD

[U+6DDC]
中日韓統一表意文字
[U+6DDE]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#0456():
 • 參考

  編輯

  編碼

  編輯
  」的Unihan資料

  漢語

  編輯

  讀音

  編輯

  釋義

  編輯
  1. 河流名,在今安徽省。
   • 《爾雅·釋水》:「所出同,所歸異,曰肥泉。
   • 《水經》:「肥水,出九江成德縣廣陽鄉,北入芍陂。
   • 《廣韻》:「水名。在廬江,本作肥。
   • 《新華字典》:「〔淝水〕水名,在中國安徽省。亦作「肥水」。
  2. 安徽省合肥市的簡稱之一。
   • 《廣輿記》:「合肥縣。今屬廬州府。

  日語

  編輯

  讀音

  編輯

  朝鮮語

  編輯

  讀音

  編輯
  音讀 (pi)