Ġ U+0120, Ġ
LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
組成:G [U+0047] + ◌̇ [U+0307]
ğ
[U+011F]
拉丁字母擴展-A ġ
[U+0121]

跨語言编辑

字母编辑

Ġ(小寫 ġ

  1. 上方有一個的字母 G

參見编辑


馬爾他語编辑

字母编辑

Ġ(大寫,小寫 ġ

  1. 馬爾他語字母表的第7個字母並以拉丁文字書寫。

參見编辑

Template:List:Latin script letters/mt