ğ U+011F, ğ
LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
組成:g [U+0067] + ◌̆ [U+0306]
Ğ
[U+011E]
拉丁字母擴展-A Ġ
[U+0120]

跨語言编辑

字母编辑

ğ(大寫 Ğ

  1. 抑揚符的字母 g

參見编辑


阿塞拜疆語编辑

發音编辑

字母编辑

ğ 小寫(大寫 Ğ

  1. 阿塞拜疆語字母表的第10個字母,名稱為ğe並以拉丁文字書寫。

參見编辑


克里米亞韃靼語编辑

發音编辑

字母编辑

ğ 小寫 (大寫 Ğ)

  1. 克里米亞韃靼語字母表的第9個字母,名稱為ğı並以拉丁文字書寫。

參見编辑