ανθυπολοχαγός

希臘語

编辑

其他寫法

编辑

詞源

编辑

ανθ- (anth-, ) +‎ υπολοχαγός (ypolochagós, 中尉)

名詞

编辑

ανθυπολοχαγός (anthypolochagósm f (复数 ανθυπολοχαγοί)

  1. (軍事) 少尉
    近義詞: (簡稱) ανθλγός (anthlgós)
    同類詞: ανθυπομοίραρχος (anthypomoírarchos, 類似的警銜)
  2. (軍事過時) 英軍中尉

變格

编辑

同類詞彙

编辑

拓展閱讀

编辑