ανθυπολοχαγός

希臘語 编辑

其他寫法 编辑

詞源 编辑

ανθ- (anth-, ) +‎ υπολοχαγός (ypolochagós, 中尉)

名詞 编辑

ανθυπολοχαγός (anthypolochagósm f (复数 ανθυπολοχαγοί)

  1. (軍事) 少尉
    近義詞: (簡稱) ανθλγός (anthlgós)
    同類詞: ανθυπομοίραρχος (anthypomoírarchos, 類似的警銜)
  2. (軍事, 過時) 英軍中尉

變格 编辑

同類詞彙 编辑

拓展閱讀 编辑