αντιστράτηγος

希臘語 编辑

詞源 编辑

源自αντι- (anti-) +‎ στρατηγός (stratigós, 將軍)

名詞 编辑

αντιστράτηγος (antistrátigosm f (复数 αντιστράτηγοι)

  1. (軍事) 中將
    近義詞: (簡稱) αντγος (antgos)

變格 编辑

同類詞彙 编辑

拓展閱讀 编辑