αντιστράτηγος

希臘語

编辑

詞源

编辑

源自αντι- (anti-) +‎ στρατηγός (stratigós, 將軍)

名詞

编辑

αντιστράτηγος (antistrátigosm f (复数 αντιστράτηγοι)

  1. (軍事) 中將
    近義詞: (簡稱) αντγος (antgos)

變格

编辑

同類詞彙

编辑

拓展閱讀

编辑