бунтовать

俄语编辑

进行暴动,起来造反,不满,反抗,, -ту́ю, -ту́ешь〔未〕⑴暴动,暴乱;造反,反抗. ~ про́тив госпо́д-ства поме́щиков反抗地主的统治. ⑵кого使暴动,引起反抗;使愤怒,使不满. ~ наро́д激起人民的反抗. ⑶〈转,口〉愤怒,极端不满;反对. Не могу́ ве́чером дежу́рить: жена́ ~ет. 我晚上不能值班,因为妻子反对。