изобилие

俄语编辑

大量

丰富 〔中〕

  1. 很多,极多,大量. ~ расте́ний很多植物. В э́том лесу́ ~ грибо́в. 这个森林里有很多蘑菇。
  2. 丰富,富裕,充寓?~ хле́ба粮食丰富. ~ сырья́原料丰富. име́ться(或быть) в ~ии丰富.