удостоверение

俄语编辑

证明

证明书 证件 许可证 执照 证书 合格证 验证 鉴定 〔中〕

  1. 见удостове́рить.
  2. 证明书,证件. ~ ли́чности身分证. ~ на пра́во голосова́ния选民证. ~ о сме́рти死亡证明书. служе́бное ~工作证;服务证.