U+4E5A, 乚
中日韓統一表意文字-4E5A

[U+4E59]
中日韓統一表意文字
[U+4E5B]

漢字

說文解字
玄鳥也。齊魯謂之乚。取其鳴自呼。象形。凡乚之屬皆从乚。或从鳥。烏轄切。〖注〗徐鍇曰:“此與甲乙之乙相類,其形舉,首下曲,與甲乙字少異。”〖注〗字或作𠃉。
 

——《說文解字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#2267():
 • 筆順编辑

   
  動態筆順

  参考编辑

  编码编辑

  “乚”的Unihan資料

  汉语


  日语

  讀音编辑