U+80FD, 能
中日韓統一表意文字-80FD

[U+80FC]
中日韓統一表意文字
[U+80FE]

漢字

字形拆解/相關派生漢字
 • 系列#1331():
 • 說文解字
  熊屬。足似鹿。从肉㠯聲。能獸堅中,故稱賢能;而彊壯,稱能傑也。凡能之屬皆从能。

  ——《說文解字

  古代字體(
  西周 春秋時期 戰國時期 說文解字
  (漢·許慎
  《六書通》
  (明·閔齊伋
  甲骨文 金文 金文 金文 楚系簡帛文字 秦系簡牘文字 小篆 傳抄古文字
                 
  筆順
   

  参考

  编辑

  编码

  编辑
  ”的Unihan資料

  漢語

  编辑
   
  漢語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科

  讀音

  编辑
  上古音(白一平-沙加爾系統,2011年)

   查閱自網址:Baxter-Sagart Old Chinese reconstruction (Version 1.00, 20 Feb. 2011),查閱日期 2012-12-04。

  現代北京音(漢語拼音)中古音構擬上古音英義
  néngnoj/*nˁə/a kind of bear
  néngnong/*nˁə {*nˁə(ʔ)} ~ *nˁəŋ/able; ability
  néngnong/*nˁə {*nˁə(ŋ)}/a kind of bear
  中古音母,一等開,蟹攝,平聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬
  中古音母,一等開,蟹攝,去聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬
  中古音母,一等開,曾攝,平聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬
  中古音母,一等開,曾攝,上聲,
  各家擬音(中古)
  鄭張尚芳 高本漢 李榮 潘悟雲 蒲立本 王力 邵榮芬

   
  国语/普通话
  汉语拼音 néngnáinàitáitāi
  注音符号 ㄋㄥˊㄋㄞˊㄋㄞˋㄊㄞˊㄊㄞ
  国际音标
  通用拼音 néngnáinàitáitai
  粤语广州话
  粤拼 nang4
  耶鲁拼音 nàhng
  国际音标
  广州话拼音 neng⁴
  黄锡凌拼音 ˌnang  翻譯

  编辑

  组词

  编辑
  見:附录:漢語詞彙索引/能

  日語

  编辑

   
  日語維基百科有一篇文章關於:
  維基百科 ja

  讀音

  编辑

  朝鮮語

  编辑

  讀音

  编辑
  音讀 (nung)

  越南語

  编辑

  讀音

  编辑


  異體字

  :若字形无法正常显示,请安装Unicode擴展字形档。)