ηλιθιότητες

希腊语 编辑

名词 编辑

ηλιθιότητες (ilithiótitesf

  1. ηλιθιότητα (ilithiótita)主格复数形式。
  2. ηλιθιότητα (ilithiótita)宾格复数形式。
  3. ηλιθιότητα (ilithiótita)呼格复数形式。