Екваторіальна Гвінея

乌克兰语 编辑

其他形式 编辑

发音 编辑

  • 国际音标(帮助)[ekʋɐtɔrʲiˈalʲnɐ ɦʋʲiˈnɛjɐ]
  • 文档

专有名词 编辑

Екваторіа́льна Гвіне́я (Ekvatoriálʹna Hvinéjaf 无生 (属格 Екваторіа́льної Гвіне́ї,不可数)

  1. 赤道几内亚(国家名,位于中非

变格 编辑

参见 编辑

参考资料 编辑